INVESTIGATION OF CLIMATE VULNERABILITY OF DOMESTIC NATURAL AND ARTIFICIAL ECOSYSTEMS

Kulcsszavak: Éghajlatváltozás, ökoszisztémák, erdők, talaj, mezőgazdaság, adaptáció és mitigáció.

Absztrakt

Az éghajlatváltozás, a növekvő átlaghőmérséklet, a változó csapadék mennyiség és eloszlás, a gyakoribb extrém időjárási események jelentős hatást gyakorolnak a teljes ökoszisztémára. Az ökoszisztéma legsérülékenyebb részei a természetes ökoszisztémák. Erdők esetében a klímaváltozás nagy változást okoz a fafajok elterjedésében és ez együtt jár a fa elhalások növekedésével, erdőrészek pusztulásával. Az éghajlatváltozás befolyásolja a talaj tulajdonságait mivel Magyarországon a talaj a legnagyobb víztároló, a talaj eredeti tulajdonságainak megőrzése fontos feladat. A magyar mezőgazdaságban a szárazság okozza a legnagyobb károkat, amit a fagyok illetve víz okozta károk követnek. Az adaptációt és alkalmazkodást a „Nemzeti Erdőstratégia” és a „Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-25, 2050-ig szóló előretekintéssel” című dokumentumok alapján mutatjuk be.

Megjelent
2019-06-17
Rovat
Cikkek