A KOCKÁZATELEMZÉS, A VAGYONVÉDELEM ÉS A VAGYONBIZTONSÁG AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS ASPEKTUSÁBÓL

Kulcsszavak: bűnmegelőzés, építészeti bűnmegelőzés, személy- és vagyonvédelem, kockázatmenedzsment, településbiztonsági index

Absztrakt

Társadalmunk és az azt alkotó közösségek együttélésének alapja a biztonság, amelyet alapvetően befolyásol a ténylegesen elkövetett bűncselekmények struktúrája és volumene, illetve a közösség tagjainak szubjektív biztonságérzete. Természetesen a bűnözés mindig valamely meghatározott terület, azaz élettér vonatkozásában értelmezhető, ily módon az épített környezet kiemelt jelentőséggel bír a bűncselekmények kezelésében. Jelen írás célja a személy- és vagyonvédelem, a kockázatmenedzsment és az építészeti bűnmegelőzés közötti összefüggések feltárása, s azon szempontok megállapítása, amelyek révén az adott élettér személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tényezői, biztonsági kockázatai feltárhatóak, a bűnözést kiváltó szituatív okok azonosíthatóak, s melynek köszönhetően kiválaszthatóak a leghatékonyabb építészeti bűnmegelőzési módszerek.

Információk a szerzőről

Jenő István Molnár, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága

főosztályvezető-helyettes

Megjelent
2019-03-25
Rovat
Cikkek