A KÜLÖNLEGES MENTÉSI FELSZERELÉSEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁNAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL, I. RÉSZ

Kulcsszavak: Kötéltechnika, Mentési felszerelés, Statisztika, Biztonság, Spearman-féle korreláció

Absztrakt

A katasztrófák és a balesetek fokozódó extrémitása miatt a mentési műveletek egyre összetettebbé váltak, ez pedig mind elméleti mind pedig gyakorlati szempontból jobban felkészült mentési szakszemélyzetet kíván meg. Komoly problémát jelent, hogy a különleges mentéseknél alkalmazott eszközök használatának módszerei sok esetben csupán „szájhagyomány” alapján terjednek, miközben a gyártók által a kifejlesztett eszközpark viszont dinamikusan fejlődik. A mentési felszerelések ilyen mértékű változása a kötéltechnikával végzett mentések esetében is jól megfigyelhető, ahol a biztonságos eszközhasználatnak fokozottan kell érvényesülni.

A tanulmány célja, hogy egy erre a célra tervezett kérdőíves kutatás eredményeinek matematikai statisztikai feldolgozása alapján egyfelől megválaszolja azt a kérdést, hogy a felhasználók hogyan ítélik meg három kiválasztott konkrét kötéltechnikai eszköz biztonságos használhatóságát, másrészt pedig erre támaszkodva biztonságnövelő javaslatokat fogalmazzon meg ezen eszközök használatával kapcsolatban. A tanulmányom első részében a Mann-Whitney próba és a Spearman-féle rangkorreláció eredményeit elemzem.

Információk a szerzőről

Péter József Jackovics, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

veszélyhelyzet-kezelési főosztályvezető, 

Megjelent
2019-04-08
Rovat
Cikkek