English

Kulcsszavak: klaszteranalízis, k-közép, GAIA, kerekes harcjármű

Absztrakt

Harminckét kerekes harcjárművet jellemző, többszempontú döntéshozatali modell alapján kapott, a járművek védettségét leíró adatokon végeztünk klaszteranalízist. Hierarchikus módszerrel meghatároztuk a klaszterek számát, majd nemhierarchikus módszerrel az egyes klaszterek tagjait. A klaszterek lehetséges számára három és nyolc adódott. Három feltételezett klaszter esetén a BTR típusú, a 2000 előtt, illetve után tervezett harcjárművek alkottak egy-egy csoportot, míg nyolc feltételezett klaszter esetén ezen három csoport részhalmazai alkottak egy‑egy alcsoportot. Az alcsoportok közel azonos védettségű harcjárműveket tartalmaztak, míg az egyes csoportok között a védelem módjainak időbeli fejlődése, a modernizáció volt a legalapvetőbb különbség.

Információk a szerzőről

Bence Tóth, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

adjunktus

Megjelent
2019-06-17
Rovat
Cikkek