A KATASZTRÓFAVÉDELEM KOMPLEX FELADATRENDSZERE FÖLD ALATTI GÁZTÁROLÓ ÜZEMEK ESETÉN

Kulcsszavak: földgáztárolás, lakosságvédelem katasztrófavédelem, infokommunikáció

Absztrakt

A szénhidrogén raktározás egy speciális területét, a földalatti gáztárolást mutatom be a katasztrófavédelem önkormányzati és rendvédelmi feladatainak szemszögéből vizsgálva. A szénhidrogénekben lévő szénatomok kapcsolódása végtelen számú variánst hozhat létre, amelyek közül a gázhalmazállapotban lévő földgáz tulajdonságait, keletkezésének, szállításának és tárolásának módját ismertetem. Egy magyarországi földalatti gáztárolón keresztül bemutatom a katasztrófavédelem feladatait a veszélyeztető hatások elkerülése, kezelése érdekében. Megvizsgálok egy gáztárolót érintő tűzesetet, hatásait és a lakosság tájékoztatásának lehetőségeit. Vizsgálom a vonatkozó törvények és rendeletek irányadó részeit. Célom az üzemeltetés biztonságosabbá tétele, a lakosság megóvása, felkészítése a gáztárolást érintő különleges helyzetekre.

Információk a szerzőről

András Tóth, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola

doktorandusz

Megjelent
2019-06-17
Rovat
Cikkek