A FENNTARTHATÓ ÉS ZAVARTALAN ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI HÁTTERE - 2. RÉSZ

Kulcsszavak: Általános Adatvédelmi Rendelet, elektronikus ügyintézés, szoftvertechnológia, tervezési minta, holder

Absztrakt

Az informatikai rendszerek térnyerése olyan új kihívások elé állítja a szoftverfejlesztőket, amelyekre csak új technológiákkal és tervezési mintákkal lehet hatékonyan válaszolni. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés összetett kérdéseket vet fel a hierarchikus szervezetek életében. Ebben a tanulmányban a több szálon futó iratkezelési folyamatok és a változó szervezeti struktúra kapcsolatát vizsgálják meg a szerzők. Végül a feltárt problémák megoldására tervezési mintákat találhatunk a dolgozatban.

Szerző életrajzok

Imre Négyesi, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

egyetemi docens

János Gerevich, NKE Hadtudományi Doktori iskola

doktorandusz

Megjelent
2020-02-24
Rovat
Cikkek