A KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETEK TÁMOGATÁSA ÖNKÉNTESEK BEVONÁSÁVAL

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes, ár- és belvíz

Absztrakt

A katasztrófavédelem alaprendeltetés szerinti feladatainak sikeres ellátása szavatolja az ország lakosságának és anyagi javainak védelmét. Annak ellenére, hogy a védelmi szervezetek alapvetően rendelkeznek a különböző veszélyek elhárításához, a károk felszámolásához szükséges erőkkel és eszközökkel, a mindennapi életben előfordulhatnak olyan veszélyhelyzetek, katasztrófák, hogy a védekezés és kárfelszámolás során szükségessé válhat a mentő erők önkéntes mentőszervezetekkel történő megerősítése, vagy a nemzetgazdaságból anyagi és technikai erőforrások bevonása. Ez utóbbi történhet a gazdasági és anyagi szolgáltatás keretein belül, de akár önkéntesek felajánlása révén is megvalósulhat. Az erők és eszközök bevonása a védekezési feladatokba nem egyszerű feladat, mert a katasztrófavédelmi műveletek sikere öt fő tényező folyamatos koordinációja révén valósul meg (információ, legitimáció, időbeliség, technikai eszközök, humán erőforrás).

Szerző életrajzok

Tamás Hábermayer, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

Gábor Kiefaber, Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kirendeltség-vezető

Gábor Sárossy, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

megyei polgári védelmi főfelügyelő

Ágnes Barta Túriné, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

kiemelt előadó

Megjelent
2020-02-24
Rovat
Cikkek