A FENNTARTHATÓ ÉS ZAVARTALAN ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI HÁTTERE - 1. RÉSZ

Kulcsszavak: Általános Adatvédelmi Rendelet, elektronikus ügyintézés, szoftvertechnológia, tervezési minta, proxy, holder

Absztrakt

Európán innen és túl az egyes országok mindenkori törvényhozásának mindig is nehézséget jelentett az új technológiákkal együtt kialakult kérdések időben történő szabályozása. Az új kihívások feltárása és megértése során a nemzetközi gyakorlat nyomon követése adhat támpontokat, természetesen az adott ország sajátosságainak figyelembe vételével. Napjaink információs társadalmában folyamatosan szabályozandó terület az e-kormányzás is. A leendő korok generációinak már magától értetődő lesz a digitális alapokon megvalósuló kormányzás, ugyanakkor a szabályozás és a megvalósítás manapság még érdekes kérdéseket vet fel. Ebben a tanulmányban a GDPR és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos követelmények szoftvertechnológia elemzése következik. A cikk második felében a szerzők a feltárt problémák kezelésére alkalmas szoftvertervezési mintákat mutatnak be.

Információk a szerzőről

Imre Négyesi, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

egyetemi docens

Megjelent
2019-06-17
Rovat
Cikkek