Üdvözöljük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Open Journal System alapon működő folyóiratkezelő rendszerében.
Biztonsági okokból a folyóiratkezelő rendszerbe regisztrációt csak a Folyóiratok szerkesztőin keresztül kezdeményezhet. Ha már rendelkezik regisztrációval kérem válassza ki, hogy melyik Egyetemi Folyóiratba kíván cikket feltölteni vagy a meglévő cikke állapotát megtekinteni.

Folyóiratok

 • AARMS - Academic and Applied Research in Military Science

  As the name of the journal shows, its goal is to publish research results, peer-reviewed studies of high standard in English in the field of military science and military technology. Recent changes in the structure of the university have called for the renewal of the publication, allowing for publishing scientific results in other disciplines such as public administration as well as law enforcement.

 • Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények

  Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények független lap, amely tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 • Államtudományi Műhelytanulmányok

  Az online folyóirat az államtudományok elméleti-módszertani megalapozását, alkalmazási lehetőségeit, hazai és nemzetközi beágyazódását vizsgáló írásoknak nyújt helyet. A lap küldetése az államtudománnyal kapcsolatos kutatások közlése és vitára bocsátása, valamint tudományos műhelybeszélgetések kezdeményezése a tudományterület legszélesebb szakmai közösségének bevonásával.

 • Bolyai Szemle

  A Bolyai Szemle online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai műszaki tudományági tematikus online kiadványa. Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD hallgatóknak és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

 • Európai Tükör

  Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai.

 • Hadmérnök

  A Hadmérnök online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

 • Hadtudományi Szemle

  A Hadtudományi Szemle online és 2019-től nyomtatásban is megjelenő folyóirat, tudományos-közéleti irányvonalú, negyedévenként megjelenő orgánum. Az újság a hadtudományok, a védelmi szféra tevékenységét érintő tanulmányok, írások megjelentetését tűzte ki célul. Ez magába foglalja a hadtörténelem, a biztonságelmélet, a védelmi igazgatás, a nemzetbiztonság, valamint katonai területek széles skáláját, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb tudományokkal foglalkozó kérdéskörök megjelentetését.

 • Magyar Rendészet

  A Magyar Rendészet tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.

 • Műszaki Katonai Közlöny

  A Műszaki Katonai Közlöny lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.

 • Nemzetbiztonsági Szemle

  A Nemzetbiztonsági Szemle az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.

 • Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai szemle

  A Nemzet és Biztonság - Biztonságpolitikai szemle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lektorált tudományos folyóirata. A folyóirat a biztonság és védelempolitika aktuális kérdéseire összpontosít. Jelenleg évente 4 magyar nyelvű kiadása van, melyet 1 további angol nyelvű egészít ki. Szerzői közé vezető kül- és biztonságpolitikai szakértők, elemzők és gyakorlati szakemberek tartoznak.

 • Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

  Az „A” kategóriás Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs lehetőséget. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 • Public Governance, Administration and Finances

  The mission and the fundamental aim of the journal to become a prestigious and admitted issue both scientific and theoritical level in the field of public administration and financial law (with special emphasis on public financing). The journal would like to be the centre and the possible forum of the scientific dialogue and cooperation in the subject of public administration science and finance with the collaboration of the Visegrad Group countries. For the sake of this aim the journal contributes to the development of the public administration and finance with high level theoretical works and publications.

 • Repüléstudományi Közlemények

  A Repüléstudományi Közlemények (RepTudKoz) időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.

 • Repüléstudományi Szemelvények (Könyv)

  A Repüléstudományi Szemelvények (RepSzem) évente megjelenő, lektorált on-line könyv kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.