Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl Microsoft Word dokumentum fájlformátum.
  • Kijelentem, hogy a feltölteni kívánt írásmű nyílt forrásból származó személyes adatokat tartalmaz, melynek felhasználása jogszabályon (így különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényen) alapul. Kijelentem egyúttal, hogy amennyiben a feltöltött írásmű olyan személyes adatokat tartalmaz, amelynek kezelése, így különösen a közzététele az Érintett előzetes hozzájáruló nyilatkozatán alapszik - annak meglétét, hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítani is tudom.
  • A Szerző kijelenti, hogy a Mű feltöltésével az Szjt. 18. § (1)-(2) és 26. § (8) bekezdései alapján a Mű interneten történő nyilvánossághoz közvetítését engedélyezi az adott folyóirat honlapján és az Open Journal System-en keresztül, továbbá hozzájárul a Mű nyomtatott formában történő terjesztéséhez.

Szerzői útmutatók

Szerzőink figyelmébe

A Repüléstudományi Közlemények online folyóiratba, a regisztrációt a Szerzőknek menüpont alatt található Regisztráció menüpontban található adatok megküldése után a Szerkesztőség végzi. Publikációk beküldése a Szerzőknek menü alatt található Belépés menü segítségével történik, ami átnavigál az Egyetemii folyóiratkezelő Rendszerbe, ahol a szerzők beküldhetik a publikációt és nyomon követhetik annak megjelenési folyamatát. A feltöltéshez szükség van az elkészített, formai követelmények szerint megszerkesztett, *.docx formátumú publikációra.

PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

A RTK on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar, angol és orosznyelven max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben, (ami a formai követelmények szerint 10-15 oldalnak felel meg) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A cikkeknek tartalmaznia kell:

  • egy 6-10 soros -- 600-1000 karateres -- rezümét (abstract)  magyar és angol nyelven is;
  • a cím angol- és magyarnyelven;
  • kulcsszavak angol- és megyanyelven.

Magyar vagy angol nyelvű publikációk esetében a cikk eléjén található a cikk nyelvének megfelelő rezümé, a végén pedig az angol vagy a magyar. Orosz nyelven megírt publikációk esetében a cikk elején található az orosz-, a végén pedig a magyar- és angolnyelvű cím, a rezümé és a kulcsszavak. A publikáció beküldése elektronikus formában örténik, MS Word 2016 formátumban (*.docx) lehetséges.

Amely cikk a fenti feltételeknek nem felel meg, nem kerül megjelentetésre!

A cikkek leadási határideje: folyamatos.

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben foglaltaknak. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza és nem őrzi meg.

Az idegen nyelvű cikkek esetében két egymástól független személy végzi el a lektorálást. Mindkettőjük véleménye szükséges a publikáció megjelenéséhez.

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztráció során az NKE Folyóiratkezelő Rendszerben megadott nevek és email címek kizárólag az Egyetemi folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.

Bővebben az Egyetem adatvédelméről : https://www.uni-nke.hu/adatvedelem