Az intuíció, mint humán tényező feltérképezése, fejlesztésének lehetőségei a repülésbiztonság hatékonyságának növeléséhez

Kulcsszavak: intuíció/megérzés, humán-tényező, repülés, pilóta, - jelölt, légiforgalmi irányító,- jelölt, ego-rugalmasság, észszerűség-megérzés, Firstbeat, Muse, barokamra, szimuláció

Absztrakt

A repülés egy olyan összetett tevékenyég, amelyben az emberi tényezőknek kiemelt jelentősége van. Az emberi hiba vagy az adott probléma észlelésének elmaradása balesethez, katasztrófához vezethet. Vizsgálatom során arra keresem a választ, hogy abban az estben, ha a repülőgépet vezető pilóta vagy a légiforgalmi irányító képes lenne, hogy a baleset bekövetkezte előtt megérezze a fenyegető veszély jelenlétét és képes lenne annak megfelelően cselekedni, akkor megelőzhetővé válhatna-e a negatív kimenetel? Emiatt fontos kérdés lenne arra választ kapni, hogy a pilóta jelöltek és légiforgalmi-irányító jelöltek kiválogatásánál figyelembe lehetne-e venni azt a tényezőt, hogy az intuitíven- racionálisan döntő emberek kellő gyakorlattal hatékonyabban képesek lennének elhárítani a baleseteket?Megfelelő gyakorlati tesztek bevezetésével képesek lehetnénk-e kiszűrni a jelöltek közül azokat, akik ilyen képességekkel rendelkeznek? Képesek lehetnénk-e ezen képesség fejlesztésére? Ami a gyakorlatban a negatív kimenetelű repülési események számának csökkenését tudná eredményezni.

Információk a szerzőről

Szilvia Dr. Pethő

GINOP AVIATION HUMAN

Sportorvos szakértő, kutató orvos

Megjelent
2019-07-03
Hogyan kell idézni
[1]
S. Dr. Pethő, „Az intuíció, mint humán tényező feltérképezése, fejlesztésének lehetőségei a repülésbiztonság hatékonyságának növeléséhe”z, rk, köt. 31, sz. 2, o. 145-158, júl. 2019.
Rovat
Article