Szárazföldi kötelékek légimozgékonyságának biztosítása helikopterekkel

Kulcsszavak: helikopter, légimozgékonyság, harccsoport, deszant, légi összekötő csoport

Absztrakt

Korunk katonai műveletei a gyors reagáló képességen, a nagy mozgékonyságon, a meglepetésből kinyerhető előnyök kiaknázásán, illetve a hadműveleti-harcászati helyzet változásához igazodó nagyfokú rugalmasságon/ alkalmazkodó képességen múlik. A műveleti területek felépítése nagymértékben megváltozott attól kezdve, hogy egyre inkább elterjedt a gerilla hadviselést tükröző hadikultúra. Az ilyen műveleti környezetben a saját erők csak akkor képesek sikeres harctevékenységet folytatni, ha azok – rugalmasan reagálva a harcászati helyzet kihívásaira – időben átcsoportosításra kerülnek. Megkérdőjelezhetetlen, hogy a szárazföldi erők számára az előbbiekben felsorolt képességeket a helikopterek alkalmazása biztosítja. Jelen tanulmányomban szeretném bemutatni a szárazföldi harccsoportok helikopterekkel való támogatási tevékenységeit, az ideiglenesen a szárazföldi törzsekbe delegált helikopteres szolgálati személyek tevékenységeit a műveletek tervezése és végrehajtása folyamán.

Megjelent
2019-11-04
Hogyan kell idézni
[1]
L. Réz, Szárazföldi kötelékek légimozgékonyságának biztosítása helikopterekkel, rk, köt. 31, sz. 2, o. 5-14, nov. 2019.
Rovat
Article