Komplex kapcsolatú járműrendszerek megbízhatósági kérdései

Kulcsszavak: megbízhatóság, biztonság, járműrendszer, komplex kapcsolat

Absztrakt

Cikkünk szorosan kapcsolódik az EFOP-3.6.2-16 „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” címet viselő projekthez, amelynek kutatási feladataiban a Széchenyi István Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem és az Óbudai Egyetem konzorciuma vesz részt. Kutatásunk célja olyan matematikai módszerek, eljárások kidolgozása, amelyek támogatják az autonóm járművekben és közlekedési rendszerekben megjelenő és egyre nagyobb bonyolultsági fokot elérő technikai rendszerek és rendszerelemek tervezését a működési biztonság és üzembentartás kockázati tényezőinek figyelembevételével. Ezek közé tartozik a járművekben alkalmazott szenzorhálózatok megbízhatóságának, illetve a hozzájuk kapcsolódó kockázatok vizsgálati eljárásainak kidolgozása, továbbfejlesztése.)

Megjelent
2019-05-09
Hogyan kell idézni
[1]
L. Prof. Dr. Pokorádi és T. Lázár-Fülep, Komplex kapcsolatú járműrendszerek megbízhatósági kérdései, rk, köt. 31, sz. 1, o. 77-84, máj. 2019.
Rovat
Article